Nieuws

Laatste nieuws

Wij zullen niet ontsnappen aan een volgende audithervorming

Meer nieuws

actueel

Herbekijk de Franstalige webinars over DAC6

actueel

Commissie "Dienstverlening aan de leden": oproep tot kandidatuurstelling

mededeling

Mededeling 2022/08: Wijziging van de voorwaarden voor de toekenning en tot intrekking van de hoedanigheid van bedrijfsrevisoren door het Instituut en verruiming van de uitzondering op het beroepsgeheim

bericht IREFI

IREFI Notice 2022/11: Floods of July 2021: Agreed Upon Procedures - update

actueel

Boekhoudkundige en fiscale aspecten van de administratieve boetes van het College (CTR)

Fernand Maillard, ere-ondervoorzitter van het IBR, bedrijfsrevisor

 

actueel

Opleiding voor economische beroepen inzake de 'juridische kennis voor gerechtsdeskundigen'

bericht IREFI

IREFI Notice 2022/10: Update model reports prudential reporting 30 June 2022

bericht IREFI

IREFI Notice 2022/09: Attention points on 30 June 2022

actueel

Het CTR legt de bedrijfsrevisoren een periodieke vragenlijst voor over de voorkoming van witwassen van geld en de financiering van terrorisme

bericht IREFI

IREFI Notice 2022/08: Floods of July 2021: Agreed Upon Procedures

actueel

Hoe kunnen de samenstellingsopdrachten worden verenigd met de taak van de accountant of de bedrijfsrevisor op te nemen op bladzijde 2 van de jaarrekening?

Fernand MAILLARD, Ere-Ondervoorzitter IBR, bedrijfsrevisor

actueel

Verenigingen en stichtingen kunnen worden geconsolideerd!

Johan Christiaens, professor UGent en erebedrijfsrevisor

actueel

IBR wordt lid van de European Federation of Accountants and Auditors for SMEs (EFAA)

actueel

Resultaten 2022 M&A Monitor: Belgische fusie- en overnamemarkt piekt, maar toekomst is onzeker

actueel

Update van economische en financiële sancties betreffende de situatie in Oekraïne - bijwerking 3 juni 2022