Laatste nieuws

Wij zullen niet ontsnappen aan een volgende audithervorming

21 juni 2021

4805 views

Meer nieuws

actueel

Erkenningsprocedure voor bedrijfsrevisoren voor het uitoefenen van een revisoraal mandaat bij verzekeringsondernemingen - Oproep kandidaten

24 januari 2022

125 views

CBN advies

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Gevolgen van een wijziging van het boekhoudkundig referentiestelsel bij de waardering van bepaalde actiefbestanddelen'

21 januari 2022

256 views

actueel

Herbekijk het ITAA-IBR nieuwjaarsdebat: 'De relance en de rol van de economische beroepen'

19 januari 2022

397 views

bericht IREFI

Notice 2022/1 to the accredited auditors: attention points on 31 december 2021

12 januari 2022

375 views

bericht IREFI

Notice 2021/11 to the accredited auditors: Law of 2 June 2021 – Annual statement with respect to Special Mechanisms to the attention of the prudential control authorities

11 januari 2022

342 views

mededeling

Mededeling 2021/25: Een verplichte inschrijving van revisorale vennootschappen in het openbaar register

23 december 2021

1231 views

actueel

Aanwerving van een wetenschappelijk adviseur bij de Hoge Raad voor de Economische Beroepen

22 december 2021

744 views

actueel

2022: de nieuwe norm permanente vorming van het IBR

Fernand Maillard, bedrijfsrevisor

22 december 2021

1147 views

actueel

Je bent trots op je beroep als bedrijfsrevisor en je wil graag een officiële erkenning? Word laureaat/laureate van de arbeid! Deadline inschrijving verlengd tot 31/3/2022

22 december 2021

1690 views

mededeling

Mededeling 2021/24: Inzamelen jaarlijkse informatie door het IBR

22 december 2021

744 views

mededeling

Mededeling 2021/23: Verzekering burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid: verandering van verzekeraar - zelfde voorwaarden, zelfde premies

20 december 2021

707 views

CBN advies

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Boekhoudkundige verwerking van splitsingen van vennootschappen'

20 december 2021

769 views

mededeling

Mededeling 2021/22: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen

Termijn: 15 februari 2022

15 december 2021

1115 views

actueel

College lanceert overheidsopdracht voor het uitvoeren van kwaliteitscontroles bij bedrijfsrevisoren die controleopdrachten uitvoeren bij OOB's

14 december 2021

756 views

actueel

Nieuw sectorakkoord voor werkgevers en werknemers Paritair Comité Vrije Beroepen (PC 336)

13 december 2021

1182 views