Nieuws

Laatste nieuws

Wij zullen niet ontsnappen aan een volgende audithervorming

Meer nieuws

actueel

VZW en consolidatie van de jaarrekening?

Fernand MAILLARD, bedrijfsrevisor

actueel

We moeten ons opnieuw als opiniemaker positioneren

actueel

De alarmbelprocedure in de BV: frequentie van toepassing

Lieven Acke (bedrijfsrevisor) & Steven De Blauwe (adviseur Juridische zaken IBR)

persbericht

De Winning and Vandemoortele are the winners of the Awards for Best Belgian Sustainability Reports with best impact

actueel

Raad van de EU geeft groen licht aan richtlijn duurzaamheidsrapportage door ondernemingen (CSRD)

actueel

ITAA organiseert een opleiding inzake de juridische kennis voor gerechtsdeskundigen (2023)

actueel

Update van modeldocumenten op de website van het ICCI

actueel

Impact van een hoge inflatie op de controlewerkzaamheden

Marc Bihain, secretaris-generaal IBR

actueel

Moratorium op faillissementen: bis (of ter, of...)?

Fernand Maillard, bedrijfsrevisor

actueel

Terugkeer naar de oude definitie van kapitaalsubsidies voor verenigingen en stichtingen

Alexis Van Bavel, bedrijfsrevisor, voorzitter van de Commissie boekhoudkundige aangelegenheden van het IBR

mededeling

Mededeling 2022/15: Verplichte jaarlijkse actualisering van de gegevens in het openbaar register

Procedure voor de tijdelijk verhinderde bedrijfsrevisoren

mededeling

Mededeling 2022/14: Verplichte jaarlijkse actualisering van de gegevens in het openbaar register

Procedure voor de actieve bedrijfsrevisoren

mededeling

Mededeling 2022/13: Ontwerp van norm inzake de toepassing van ISQM 1 en 2 en van ISA 220 (Herzien) in België: aanpassing van de datum van inwerkingtreding

actueel

Het bedrijfsrevisoraat in de pers - Trends Talks met voorzitter Patrick Van Impe

actueel

ISQM 1: Het ICCI voorziet nieuwe opleidingen