Nieuws

Laatste nieuws

Wij zullen niet ontsnappen aan een volgende audithervorming

Meer nieuws

actueel

Herinnering aan de termijnen die gelden voor de bijwerking van de algemene en individuele risicobeoordelingen die vereist zijn bij de antiwitwaswetgeving

CBN advies

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'De vermogensmutatiemethode'

actueel

Nieuwe beroepsdekking: rechtsbijstandverzekering

Stéphanie Quintart, adviseur IBR

actueel

ISQM: een eerste verkenning in 8 video's

actueel

Herbekijk het webinar over DAC6

bericht IREFI

IREFI Notice 2022/07: Model reports audit of statistical information of OPC(A) / (A)ICB

mededeling

Mededeling 2022/06: Nieuwe collectieve polis 'rechtsbijstand 2de rang'

actueel

College neemt maatregelen tegen bedrijfsrevisoren die de permanente vormingsvereisten in de periode 2017-2019 niet hebben nageleefd

persbericht

Persbericht: Algemene Vergadering kiest Patrick Van Impe als nieuwe voorzitter

Eric Van Hoof wordt ondervoorzitter

actueel

Panelgesprek rond het ‘nieuwe werken’ in de auditkantoren – 4 video’s

Jan Laplasse - diensthoofd Communicatie IBR

actueel

De hervorming van het Burgerlijk Wetboek - publicatie van boek 2, titel 3 en boek 4 van het nieuw wetboek

Camille Luxen, juriste IBR

actueel

Algemene Vergadering van 29 april 2022: oproeping en agenda

Update: financiële documenten beschikbaar

actueel

Nationaal register voor gerechtsdeskundigen – online databank gerechtsdeskundigen op Just-on-web

advies

Advies 2022/01: ISQC 1 en wet van 7 december 2016: opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en monitoring van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem – update van Advies 2021/02

mededeling

Mededeling 2022/05: Uitoefening van de opdracht in de hoedanigheid van commissaris in erkende niet-gouvernementele organisaties (organisaties van de civiele maatschappij en organisaties van erkende institutionele actoren) en specifieke controleopdrachten in dezelfde organisaties