Nieuws

Laatste nieuws

Wij zullen niet ontsnappen aan een volgende audithervorming

Meer nieuws

actueel

Never waste a good crisis! IBR bepleit tijdens Nieuwjaarsdebat een harmonisering van de overheidsboekhouding

mededeling

Mededeling 2023/01: Inzamelen jaarlijkse informatie door het IBR

Deadline: 20 februari 2023

actueel

Vind in één oogopslag de CBN- en ICCI-adviezen die van toepassing zijn op de non-profitsector

actueel

Aanpassing statuten bedrijfsrevisorenvennootschap aan het WVV: tijd tot uiterlijk 1 januari 2024

Aurélia Wiatr, juridisch attaché IBR

advies

Advies 2023-01: Toepassingsgebied van de verschillende normen

actueel

Nieuwe bedrijfsrevisoren: eedafleggingen juli-december 2022

actueel

Houding van de confrater-opvolger in het kader van de voortijdige onderbreking van een commissarismandaat

Werkgroep opvolging Jaarverslag CTR

bericht IREFI

IREFI Notice 2023/1: Notice to the accredited auditors

actueel

“Ons grijze imago is passé. De contacten met mensen en de tevredenheid van de klant lijken de ultieme drijfveer van ons beroep te zijn”

Een gesprek met Laura Guarino en Hélène Spegelaere, twee vrouwelijke bedrijfsrevisoren, over hun professionele parcours, hun drijfveren en uitdagingen.

actueel

Bedrijfsrevisoren geven aan dat het belangrijk is dat het kader verduidelijkt wordt en zijn bereid toegevoegde waarde te leveren om greenwashing te vermijden

Olivier Macq, bedrijfsrevisor & voorzitter IREFI

actueel

Save the dates permanente vorming voor gerechtsdeskundigen : 3 maart en 6 oktober 2023

actueel

Nieuw voor alle bedrijfsrevisoren: toegang tot internationale rapporten in Companyweb

actueel

Erkenningsprocedure voor bedrijfsrevisoren voor het uitoefenen van een revisoraal mandaat bij betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld

advies

Advies 2022/02: Beroepsgeheim

bericht IREFI

IREFI Notice 2022/13: Special mechanisms – Branches of EER credit institutions and stockbroking firms