De internationale standaard ISQC 1(International Standard on Quality Control), zoals deze op 15 december 2009 werd aangenomen door de IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board), is in België van toepassing sinds de goedkeuring door de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en de minister van Economie van de norm inzake de toepassing van ISQC 1 in België.

Teneinde aan te sluiten bij de uitvoering van de norm van 10 november 2009 inzake de toepassing van de ISA's in België en zoals voorzien in de bepalingen ervan, is deze norm in werking getreden:

  1. op 8 augustus 2014, datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van het bericht van 29 juli 2014 van de minister, voor de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling van controle- en beoordelingsopdrachten betreffende financiële overzichten van organisaties van openbaar belang; en
  2. voor de boekjaren afgesloten vanaf 15 december 2014, voor de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling van controle- en beoordelingsopdrachten betreffende financiële overzichten van de andere entiteiten.

In deze context heeft het Instituut van de Bedrijfsrevisoren tevens een actieplan opgesteld.

De vertaling van ISQC 1, zoals die van de ISA's, werd uitgevoerd door de vertegenwoordigers van het voormalig Koninklijk Instituut NIVRA (voor Nederland - actueel NBA) en van het IBR (voor België)

 Nederlandse vertaling
ISQC 1
30 juni 2011

Disclaimer: De datum waarop de vertalingen zijn opgesteld, is aangeduid in de voetnoot van de tekst zelf. In het geval er doorheen het tijdsverloop wijzigingen aan de vertalingen zouden worden aangebracht (bv. correctie van tikfouten e.d.), kunt u via deze datum nagaan of u over de meest recente versie beschikt. Om deze reden wordt u vriendelijk verzocht deze website dan ook met regelmaat te bezoeken.

 

Norm

Norm inzake de toepassing van ISQC 1 in België

 

Rechtsleer

In het kader van de inwerkingtreding van ISQC 1 in België, heeft de Raad de volgende rechtsleer gepubliceerd:

Actieplan

Actieplan betreffende de toepassing van ISQC 1 (11 augustus 2014)