Uitvoerend comité

Het dagelijks bestuur van het Instituut wordt door de Raad toevertrouwd aan een Uitvoerend comité, dat ten minste bestaat uit de voorzitter en de ondervoorzitter.

Voorzitter
Patrick VAN IMPE
Ondervoorzitter

Eric VAN HOOF
Leden

Nico HOUTHAEVE

Olivier de BONHOME