Meer informatie

bemiddeling2

 

Bemiddeling in een notendop

Lijst van erkende bedrijfsrevisoren op de website van de Federale Bemiddelingscommissie (selecteer 'bedrijfsrevisor' in het veld 'beroep')

Standaardclausules inzake bemiddeling (ICCI)

Website van de Federale Bemiddelingscommissie (bevat o.a. een lijst van erkende vormingsinstanties)

Uiteenzetting over bemiddeling tijdens de IBR-studiedag van 12 oktober 2012

 

Uit een recente Europese studie over de kostprijs ingeval er geen beroep wordt gedaan op bemiddeling (2011, DG Intern beleid), die de Belgische situatie nader heeft onderzocht, blijkt dat 89% van de bemiddelingen in België zouden moeten mislukken om geen toegevoegde waarde te hebben voor de overheid en de Belgische burgers. Volgens de statistieken slagen evenwel 80% van de bemiddelingen. Deze studie toont aan in welke mate het slaagpercentage van bemiddeling laag kan zijn en toch resultaten kan opleveren.

Hoewel bemiddeling zeer goede resultaten geeft, zullen partijen in een conflict en advocaten er paradoxaal genoeg zelden systematisch voor bemiddeling kiezen. Deze studie concludeert dat een strenge regelgeving of stimulansen (terugbetaling van proceskosten of belastingkredieten in geval van een succesvolle bemiddeling) nodig zijn om het beroep op bemiddeling te verhogen.

In afwachting van een mogelijke strengere regelgeving in België, wil het Instituut van de Bedrijfsrevisoren bemiddeling bevorderen:

  • Meerdere bedrijfsrevisoren bezitten de hoedanigheid van bemiddelaar en het IBR moedigt alle bedrijfsrevisoren aan om een bemiddelingsvorming te volgen en hun cliënten te stimuleren om zich te beroepen op bemiddeling, meer bepaald in burgerlijke en handelszaken.
  • Diverse hulpmiddelen zijn beschikbaar voor het publiek en de bedrijfsrevisoren, in het bijzonder op de website van het ICCI (bijvoorbeeld standaardclausules inzake bemiddeling).
  • Binnen het IBR werd een aanspreekpunt ingevoerd voor algemene informatie over bemiddeling: med@ibr-ire.be