Raad

Het Instituut wordt geleid door een Raad, samengesteld uit veertien bedrijfsrevisoren, waarvan één de functie van voorzitter en één de functie van ondervoorzitter uitoefent. De leden van de Raad worden benoemd door de algemene vergadering.

Voorzitter
Tom-Meuleman
Tom MEULEMAN
Ondervoorzitter
Fernand-Maillard
Fernand MAILLARD
Leden van de Nederlandse taalrol
Lieven-Acke
Lieven ACKE
Nico-Houthaeve
Nico HOUTHAEVE
Wim-Rutsaert
Wim RUTSAERT

Inge SAEYS
Patrick-Van-Impe
Patrick VAN IMPE
Luc-Verrijssen
Luc VERRIJSSEN
Leden van de Franse taalrol

Olivier de BONHOME

Charles de STREEL (penningmeester)

Vincent ETIENNE
Patricia-Leleu
Patricia LELEU

Noëlle LUCAS
Alexis VAN BAVEL