Wanneer een commissaris aanstellen?

Een vereniging (VZW of IVZW) of stichting moet een commissaris aanstellen wanneer ze een andere dan kleine VZW, IVZW of stichting is en als "groot" wordt beschouwd, dit wil zeggen wanneer zij meer dan één van de volgende drempels overschrijdt:

  1. jaargemiddelde van het aantal werknemers (in voltijdse equivalenten): 50;
  2. jaaromzet (exclusief btw):  9.000.000 euro;
  3. balanstotaal: 4.500.000 euro.

De kleine VZW's, IVZW's of stichtingen zijn niet verplicht een commissaris te benoemen maar doen dit op vrijwillige basis.

 

 


Praktische tools voor bedrijfsrevisoren en betrokken partijen

De non-profitsector wordt voortdurend geconfronteerd met verschillende gevallen die soms ingewikkelde vraagstukken genereren. De economische impact van deze sector houdt ook een transparantieplicht in, zowel met betrekking tot de bestuurswijze, als de aanwending van de ontvangen bedragen. Het economisch belang van deze sector heeft geleid tot de uitbreiding van talrijke verplichte of vrijwillige controles.

Bedrijfsrevisorenkantoren en andere betrokken partijen die actief zijn in de non-profitsector vinden hier een aantal praktische tools zoals modeldocumenten, adviezen en publicaties, die hen zullen helpen oplossingen te vinden voor de problemen waarmee ze in deze sector worden geconfronteerd.

Praktische tools voor betrokken partijen

 

Praktische tools voor bedrijfsrevisoren

Wettelijke bepalingen
Standpunten van de FSMA
Publicaties van het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI):
Brochures vzw:
Adviezen inzake vzw's en stichtingen:
Modeldocumenten:
Niet-limitatieve lijst van sectorale revisorale controleverplichtingen (tabel):
NGO's: