Communicatiedienst

Jan Laplasse
diensthoofd

 

 

 

T. 02 509.00.33
E. j.laplasse@ibr-ire.be

Afschaffing van het begrip “handelaar” – impact op de bedrijfsrevisoren

Marc BIHAIN, Secretaris-generaal IBR

Samenvatting TAA-artikel “De nieuwe klokkenluiderswet: aandachtspunten voor de bedrijfsrevisor”

Joris LAMBRECHTS – Manager Compliance & Forensics - Finvision

Significante wijziging van boek XX van het Wetboek van economisch recht inzake insolventie van ondernemingen: inwerkingtreding op 1 september 2023

Fernand MAILLARD, bedrijfsrevisor

IREFI Notice 2023-06: Update model reports prudential reporting 30 June 2023

Mededeling 2023/08: Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen – wijziging van het WVV

IREFI Notice 2023-05 : Attention Points Letter

Bedrijfsrevisoren die rekeningen attesteren van entiteiten die er wettelijk toe gehouden zijn een commissaris te benoemen maar dit niet doen, zijn strafbaar

Olivier de Bonhome, bedrijfsrevisor

Antiwitwas: wijzigingen aan de toegang tot het UBO-register en voornaamste lessen uit de studienamiddag

Camille Luxen, Attaché Juridische zaken IBR

Het Hof van Beroep zet de toon: de essentiële signaalfunctie van de erkende commissaris kan niet als voorwendsel worden gebruikt om zijn mandaat op te zeggen!

Sandrine Van Bellinghen, Algemeen afgevaardigde Europese en internationale aangelegenheden

De invoeringstermijn voor ISRS 4400-rapporten wordt uitgesteld tot 30 september 2023


Jaarverslag 2022 van het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren

Europese regelgeving in het kader van de Green Deal voor Europa en de EU-strategie voor duurzame financiering