De ruime ervaring van de bedrijfsrevisor maakt van hem een bevoorrechte partner om de organisaties te helpen bij het opzetten van systemen voor het uitwerken en verspreiden van relevante niet-financiële informatie die voldoet aan de verwachtingen van hun belanghebbenden.

Bijvoorbeeld, door de mate van zekerheid die hij kan verschaffen over het verslag inzake duurzame ontwikkeling en maatschappelijke verantwoordelijkheid van een organisatie is de bedrijfsrevisor een bevoorrechte partner in de kwalitatieve benadering met betrekking tot dergelijk verslag. Door het inschakelen van een bedrijfsrevisor, die sowieso onafhankelijk is, kan een objectief standpunt worden verkregen en kan dit duurzaamheidsverslag geloofwaardig en legitiem worden gemaakt.