Oordeel over het getrouw beeld van de jaarrekening

Het doel van een controle is bij te dragen aan de mate van vertrouwen dat de beoogde gebruikers stellen in de financiële overzichten. Dit wordt bewerkstelligd doordat de auditor een oordeel tot uitdrukking brengt over de vraag of de financiële overzichten in alle van materieel belang zijnde opzichten opgesteld zijn in overeenstemming met het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving en, in voorkomend geval, of de financiële overzichten aan de wettelijke vereisten voldoen. Dat oordeel heeft betrekking op de vraag of de financiële overzichten een getrouw beeld geven in overeenstemming met dat stelsel.

Het oordeel van de commissaris, tot uitdrukking gebracht in het eerste deel van het commissarisverslag over de jaarrekening, kan één van de volgende vormen aannemen:

  • een oordeel zonder voorbehoud;
  • een oordeel met voorbehoud;
  • een afkeurend oordeel;
  • een oordeelonthouding.