Communicatiedienst


Jan Laplasse
Diensthoofd

T. 02 509.00.33
E. j.laplasse@ibr-ire.be

Persbericht: De bedrijfsrevisoren stellen voor hun deontologie te hervormen

15 september 2011

4641 views

Persbericht: accountants, bedrijfsrevisoren, belastingconsulenten en kmo: mondialisering... of splitsing ?

7 juli 2011

4501 views

Persbericht: Bedrijfsrevisoren versterken hun mechanismen ter bestrijding van witwassen van geld

28 juni 2011

4577 views

Persbericht: Algemene vergadering 2011

27 april 2011

4532 views

Persbericht van de Commissie Corporate Governance en het IBR: "Transparanter risicobeheer binnen genoteerde vennootschappen: de Commissie Corporate Governance maakt richtlijnen bekend die van toepassing zijn vanaf dit jaar"

31 januari 2011

4534 views

Persbericht: rekenhof, IAVA en IBR komen tot afsprakennota inzake financiële audit

26 januari 2011

4569 views

Persbericht: Bijzonder bestek: een nieuw werkinstrument…voor meer transparantie!

19 januari 2011

4867 views

Persbericht: overheidsboekhouding - Accountants en bedrijfsrevisoren, dringend uit te spelen troeven voor een grotere financiële geloofwaardigheid van België!

13 januari 2011

5386 views

Groenboek van de Europese Commissie: “auditbeleid: uit de crisis getrokken lessen”

8 december 2010

4693 views

Persmededeling: C&A en Toyota Motor Europe verkozen als winnaars van de Award 2010 for Best Belgian Sustainability Report 2009 - Niet-financiële informatie wordt steeds belangrijker

9 november 2010

4528 views

Persbericht: Overheidsopdrachten: Hoe uw bedrijfsrevisor kiezen? Een ontwerp van model van lastenboek voor het eerst ter openbare kritiek voorgelegd

28 oktober 2010

4939 views

Persbericht: samenwerking van de economische beroepsbeoefenaars

1 oktober 2010

4590 views

Persbericht - Bedrijfsrevisoraat: voortaan verplichte pensionering op maximaal 70 jaar!

31 augustus 2010

4585 views

Persbericht - Corporate Governance bij genoteerde vennootschappen: de bedrijfsrevisor staat borg voor de transparantie voor de aandeelhouders

28 juli 2010

4645 views

Persbericht - Michel De Wolf, nieuwe voorzitter van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren

23 april 2010

5079 views

Persconferentie Algemene vergadering - 22 april 2010 - Bedrijfsrevisoraat en ondermeningsraad - Markante feiten en en kerncijfers 2009

22 april 2010

4492 views

Persbericht - Zaak Daerden

29 maart 2010

4616 views

Persconferentie 14 januari 2010 - Bedrijfsrevisoren en interne auditors: welke samenwerking?

14 juni 2010

4422 views

Controleopdracht van de bedrijfsrevisor binnen de instellingen van openbaar nut, de intercommunales en de openbare huisvestingsmaatschappijen: beroep ingediend bij het Grondwettelijk Hof van België

30 november 2009

4642 views

Delhaize Group wordt bekroond met de Award for Best Belgian Sustainability Report 2008 – editie 2009

29 oktober 2009

4710 views