Communicatiedienst

Jan Laplasse
diensthoofd

 

 

 

T. 02 509.00.33
E. j.laplasse@ibr-ire.be

Een nieuwe branding voor het IBR!

Mededeling van de CFI aan de onderworpen entiteiten - goAML last update

Algemene Vergadering van 26 april 2024: vacant commissarismandaat

Nieuwe editie van de brochure over de omvang van het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor

Update februari 2024

Wet van 8 januari 2024: wijziging van het WVV wat de openbaarmaking van informatie over de inkomstenbelasting door bepaalde vennootschappen en bijkantoren betreft

Fernand Maillard, bedrijfsrevisor

Mededeling 2024/06: Jaarlijkse bijdrage in de werkingskosten van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI)

Omzetting van de CSRD in België: IBR pleit voor een duidelijk wetgevend kader voor de opening van de assurance markt

Persbericht

Mededeling 2024/05: Ontwerpnorm inzake de controle van de overeenstemming van het jaarrapport met het Europees uniform elektronisch formaat (ESEF)

Mededeling 2024/04: Inzamelen jaarlijkse informatie door het IBR – aangifte Auditors Annual Cartography: nieuwe aangifteperiode en praktische informatie

Basisopleiding 2024 voor de economische beroepen inzake de juridische kennis voor gerechtsdeskundigen

Mededeling 2024/03: Verkiezingen 2024 - Rol van de Bedrijfsrevisoren

De maand december 2023 en zijn wetten houdende diverse bepalingen en programmawet

Fernand Maillard, bedrijfsrevisor