Communicatiedienst

Jan Laplasse
diensthoofd

 

 

 

T. 02 509.00.33
E. j.laplasse@ibr-ire.be

Nieuwe omzendbrief over de bekendmaking van akten en documenten van vennootschappen, verenigingen en stichtingen

Fernand Maillard, bedrijfsrevisor

Rode vlaggen bij continuïteitsvraagstukken – NBA tool

Roby Fele, attaché vaktechniek-normen IBR

Mededeling 2023/11: Subsidieprogramma Horizon Europe & ISRS 4400

Het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor

Patrick Van Impe, voorzitter IBR

 

Vers van de pers: Het IBR in het tijdschrift "Verzekeringswereld"

Welke organisatie zal op 28 november een Best Impact Sustainability Report Award winnen ?

Advies 2023/07: Correctie van de jaarrekening – Verband tussen artikelen 3:19 WVV en 3:11 KB/WVV

De klokkenluiderswet: bent u er klaar voor?

IBR & ITAA verhuizen naar Phoenixgebouw

Europees Parlement keurt eerste reeks ESRS goed

Mededeling 2023/10: Vorming ESG - optionele derde cyclus

Reactie van het IBR op het CBN-ontwerpadvies “Boekhoudkundige verwerking van de inbreng van een bedrijfstak of van een algemeenheid (update)”