​De op deze pagina vermelde adviezen, mededelingen, omzendbrieven en technische nota's zijn opgeheven en in sommige gevallen ook vervangen.

Advies 2011/07: uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde in een BVBA

12 juli 2011

3597 views

Omzendbrief 2011/08 - advies 2011/06 betreffende de netwerken

29 juni 2011

3913 views

Omzendbrief 2011/07: Richtlijnen met betrekking tot de implementatie van de norm van het IBR betreffende het voorkomen van witwassen

28 juni 2011

4073 views

Omzendbrief 2011/06: Het documenteren van het aantal gebudgetteerde en gepresteerde uren bij het uitvoeren van revisorale opdrachten

24 juni 2011

3987 views

Advies 2011/03: wijziging van rechtsvorm van een vennootschap in vereffening

14 maart 2011

3578 views

Omzendbrief 2011/03: Verbetering van de jaarrekening en bijkomende prestaties in dat verband

10 maart 2011

4109 views

Mededeling 2011/01 - Omzendbrief 2011/01 - Advies 2011/01

21 januari 2011

4189 views

Omzendbrief D.022/10: Het lijsten van de netwerken en de te verstrekken informatie door de bedrijfsrevisoren bij lidmaatschap van een netwerk

24 september 2010

3758 views

Omzendbrief D.021/10: Datum van de bevestigingsbrief ten opzichte van de datum van het commissarisverslag

16 september 2010

3656 views

Omzendbrief D.019/07: Toepassing van de wettelijke bepalingen inzake de one to one-regel

30 augustus 2007

3842 views

Omzendbrief D.018/07: Wijzigingen in de neerlegging van jaarrekeningen op 1 april 2007

28 maart 2007

3899 views

Omzendbrief D.017/06: Het nieuw formulier "Jaarlijkse Mededeling"

22 december 2006

3737 views

Omzendbrief 2006/02: Beperking van burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid

21 december 2006

4181 views

ACCOM afwijking 2006/09

21 september 2006

3657 views

Omzendbrief D.015/06: Verzekering burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid

13 juli 2006

3500 views

ACCOM interpretatie 2006/02

28 juni 2006

3753 views

ACCOM afwijking 2006/08

28 juni 2006

764 views

ACCOM afwijking 2006/07

28 juni 2006

755 views

Mededeling 2006/07: hernieuwing akkoord met de BVB inzake het bekomen door bedrijfsrevisoren inzake bankbevestigingen

28 april 2006

3441 views

ACCOM afwijking 2006/06

21 april 2006

775 views